ما در سنجش تکمیلی راه را نشان می دهیم ، پیمودن مسیر با شماست
موقعیت شما : آزمونهای آزمایشی(کارشناسی ارشد) کپی کپی فنی و مهندسی
نقشه سایت

ورود کاربران عضویت در سایت
یکشنبه 08 آذر 1394


سنجش امیرکبیر | سنجش امیرکبیر | سنجش امیرکبیر | منابع آزمون دکتری | منابع آزمون کارشناسی ارشد | کنکور

منابع آزمون دکتری | منابع آزمون کارشناسی ارشد
سراسری | آزاد | وزارت بهداشت | کلیه رشته ها | با تخفیف ویژه | در سراسر کشور
سنجش امیرکبیر
ازمون | کنکور | کتاب | جزوه | آزمون آزمایشی | بسته مکاتبه ای
جزوه دانشگاهی | دکترا | ارشد | دکترای
phd | phd-test | phd test | master
master-test | master test | phd exam
phd-exam | master exam | master-exam
test phd | test master | exam phd | exam test

قبولی در کنکور تحصیلات تکمیلیبازدیدکننده محترم، اطلاعات این سایت بروز نمی باشد و مربوط به سال 90 و ماقبل آن می باشد

 

برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت اصلی سنجش امیرکبیر به آدرس

 

 


www.sanjeshEtakmili.com
مراجعه نمایید

 مرجع دانشگاهی کشور | اخبار دانشگاه | اخبار دانشگاهی | اخبار استخدامی | آزمون | کنکور | ازمون | دکتری | کارشناسی ارشد | کاردانی به کارشناسی
 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

سنجش امیرکبیر, سنجش امیرکبیر, امیرکبیر, سنجش امیرکبیر, منابع آزمون دکتری 94, منابع آزمون کارشناسی ارشد 94, منابع آزمون ارشد 94, سنجش امیرکبیر, منابع آزمون دکتری سراسری 94, منابع آزمون دکتری آزاد 94, منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 93, منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 94, منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد 94, منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94, آزمون رشته های حقوقی, آزمون مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 93 کلیه رشته ها در سراسر کشور طبق آخرین دفترچه کنکور, منابع اعلام شده توسط دانشگاه های سراسری, آزاد, وزارت بهداشت, منابع آزمون دکتری 95, منابع آزمون کارشناسی ارشد 95, منابع آزمون ارشد 95, سنجش امیرکبیر, منابع آزمون دکتری سراسری 95, منابع آزمون دکتری آزاد 95, منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 94, منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95, منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد 95, منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95, آزمون مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 94, آزمون مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 94, منابع آزمون دکتری 94, منابع آزمون کارشناسی ارشد 96, منابع آزمون ارشد 96, سنجش امیرکبیر, منابع آزمون دکتری سراسری 96, منابع آزمون دکتری آزاد 96, منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 95, منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 96, منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد 96, منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 96, آزمون مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 95, آزمون مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 95, منابع کنکور دکتری 95, منابع کنکور کارشناسی ارشد 95, منابع کنکور ارشد 95, سنجش امیرکبیر, منابع کنکور دکتری سراسری 95, منابع کنکور دکتری آزاد 95, منابع کنکور دکتری وزارت بهداشت 94, منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری 95, منابع کنکور کارشناسی ارشد آزاد 95, منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95, کنکور مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 94, کنکور مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 94, منابع کنکور دکتری 94, منابع کنکور کارشناسی ارشد 96, منابع کنکور ارشد 96, سنجش امیرکبیر, منابع کنکور دکتری سراسری 96, منابع کنکور دکتری آزاد 96, منابع کنکور دکتری وزارت بهداشت 95, منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96, منابع کنکور کارشناسی ارشد آزاد 96, منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 96, کنکور مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 95, کنکور مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 95,منابع کنکور دکتری 94, منابع کنکور کارشناسی ارشد 94, منابع کنکور ارشد 94, سنجش امیرکبیر, منابع کنکور دکتری سراسری 94, منابع کنکور دکتری آزاد 94, منابع آزمون دکتری 95, منابع آزمون کارشناسی ارشد 95, منابع آزمون ارشد 95, سنجش امیرکبیر, منابع آزمون دکتری سراسری 95, منابع آزمون دکتری آزاد 95, منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 94, منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95, منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد 95, منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95, آزمون رشته های حقوقی, آزمون مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 94 کلیه رشته ها در سراسر کشور طبق آخرین دفترچه کنکور, منابع اعلام شده توسط دانشگاه های سراسری, آزاد, وزارت بهداشت, منابع آزمون دکتری 95, منابع آزمون کارشناسی ارشد 95, منابع آزمون ارشد 95, سنجش امیرکبیر, منابع آزمون دکتری سراسری 95, منابع آزمون دکتری آزاد 95, منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 95, منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95, منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد 95, منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95, آزمون مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 95, آزمون مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 95, منابع آزمون دکتری 95, منابع آزمون کارشناسی ارشد 96, منابع آزمون ارشد 96, سنجش امیرکبیر, منابع آزمون دکتری سراسری 96, منابع آزمون دکتری آزاد 96, منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 95, منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 96, منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد 96, منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 96, آزمون مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 95, آزمون مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 95, منابع کنکور دکتری 95, منابع کنکور کارشناسی ارشد 95, منابع کنکور ارشد 95, سنجش امیرکبیر, منابع کنکور دکتری سراسری 95, منابع کنکور دکتری آزاد 95, منابع کنکور دکتری وزارت بهداشت 95, منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری 95, منابع کنکور کارشناسی ارشد آزاد 95, منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95, کنکور مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 95, کنکور مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 95, منابع کنکور دکتری 95, منابع کنکور کارشناسی ارشد 96, منابع کنکور ارشد 96, سنجش امیرکبیر, منابع کنکور دکتری سراسری 96, منابع کنکور دکتری آزاد 96, منابع کنکور دکتری وزارت بهداشت 95, منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96, منابع کنکور کارشناسی ارشد آزاد 96, منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 96, کنکور مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 95, کنکور مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 95,منابع کنکور دکتری 95, منابع کنکور کارشناسی ارشد 95, منابع کنکور ارشد 95, سنجش امیرکبیر, منابع کنکور دکتری سراسری 95, منابع کنکور دکتری آزاد 95, منابع آزمون دکتری 96, منابع آزمون کارشناسی ارشد 96, منابع آزمون ارشد 96, سنجش امیرکبیر, منابع آزمون دکتری سراسری 96, منابع آزمون دکتری آزاد 96, منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 95, منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 96, منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد 96, منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 96, آزمون رشته های حقوقی, آزمون مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 95 کلیه رشته ها در سراسر کشور طبق آخرین دفترچه کنکور, منابع اعلام شده توسط دانشگاه های سراسری, آزاد, وزارت بهداشت, منابع آزمون دکتری 96, منابع آزمون کارشناسی ارشد 96, منابع آزمون ارشد 96, سنجش امیرکبیر, منابع آزمون دکتری سراسری 96, منابع آزمون دکتری آزاد 96, منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 96, منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 96, منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد 96, منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 96, آزمون مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 96, آزمون مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 96, منابع آزمون دکتری 96, منابع آزمون کارشناسی ارشد 96, منابع آزمون ارشد 96, سنجش امیرکبیر, منابع آزمون دکتری سراسری 96, منابع آزمون دکتری آزاد 96, منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 96, منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 96, منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد 96, منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 96, آزمون مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 96, آزمون مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 96, منابع کنکور دکتری 96, منابع کنکور کارشناسی ارشد 96, منابع کنکور ارشد 96, سنجش امیرکبیر, منابع کنکور دکتری سراسری 96, منابع کنکور دکتری آزاد 96, منابع کنکور دکتری وزارت بهداشت 96, منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96, منابع کنکور کارشناسی ارشد آزاد 96, منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 96, کنکور مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 96, کنکور مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 96, منابع کنکور دکتری 96, منابع کنکور کارشناسی ارشد 96, منابع کنکور ارشد 96, سنجش امیرکبیر, منابع کنکور دکتری سراسری 96, منابع کنکور دکتری آزاد 96, منابع کنکور دکتری وزارت بهداشت 96, منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96, منابع کنکور کارشناسی ارشد آزاد 96, منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 96, کنکور مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 96, کنکور مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 96,منابع کنکور دکتری 96, منابع کنکور کارشناسی ارشد 96, منابع کنکور ارشد 96, سنجش امیرکبیر, منابع کنکور دکتری سراسری 96, منابع کنکور دکتری آزاد 96, منابع کنکور دکتری وزارت بهداشت 93, منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری 94, منابع کنکور کارشناسی ارشد آزاد 94, منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93, کنکور مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 93, کنکور مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 93, منابع ازمون دکتری 95, منابع ازمون کارشناسی ارشد 95, منابع ازمون ارشد 95, سنجش امیرکبیر, منابع ازمون دکتری سراسری 95, منابع ازمون دکتری آزاد 95, منابع ازمون دکتری وزارت بهداشت 94, منابع ازمون کارشناسی ارشد سراسری 95, منابع ازمون کارشناسی ارشد آزاد 95, منابع ازمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95, ازمون مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 94, ازمون مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 94, منابع ازمون دکتری 94, منابع ازمون کارشناسی ارشد 96, منابع ازمون ارشد 96, سنجش امیرکبیر, منابع ازمون دکتری سراسری 96, منابع ازمون دکتری آزاد 96, منابع ازمون دکتری وزارت بهداشت 95, منابع ازمون کارشناسی ارشد سراسری 96, منابع ازمون کارشناسی ارشد آزاد 96, منابع ازمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 96, ازمون مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 95, ازمون مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 95, منابع ازمون دکتری 94, منابع ازمون کارشناسی ارشد 94, منابع ازمون ارشد 94, سنجش امیرکبیر, منابع ازمون دکتری سراسری 94, منابع ازمون دکتری آزاد 94, منابع ازمون دکتری وزارت بهداشت 93, منابع ازمون کارشناسی ارشد سراسری 94, منابع ازمون کارشناسی ارشد آزاد 94, منابع ازمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93, ازمون مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 93, ازمون مهندسی فناوری ارشد دانشگاه علمی کاربردی سال 93, پکیج, کنکور دکتری, کنکور کارشناسی ارشد, آزمون دکترا, آزمون دکتری, آزمون کارشناسی ارشد, آزمون ارشد, ازمون دکتری, ازمون دکترا, ازمون کارشناسی ارشد, ازمون ارشد, بسته آموزشی, بسته های آموزشی, منابع کنکور, منابع آزمون, جزوات آموزشی, جزوات کنکور, جزوات درسی کنکور, ازمون, آزمون, کنکور, دکتری, کارشناسی ارشد, ارشد, بسته های تضمینی, بسته های تضمینی کارشناسی ارشد, بسته های تضمینی دکتری, بسته های تضمینی دکترا, قبولی در کنکور, قبولی در دکترا, قبولی در دکتری, قبولی در ارشد, قبولی در کارشناسی ارشد, کنکور سراسری, کنکور آزاد, کنکور کارشناسی ارشد, کنکور دکتری, سنجش امیرکبیر, سنجش امیرکبیر, امیرکبیر, جزوات دانشگاه امیرکبیر, سنجش امیرکبیر, سنجش امیرکبیر, منابع کنکور دکتری, منابع کنکور کارشناسی ارشد, مناع کنکور دکترا, منابع کنکور ارشد, پکیج آموزشی کنکور, پکیج دکتری, پکیج کارشناسی ارشد, پکیج دکترا, پکیج ارشد, بسته آموزشی دکتری, بسته آموزشی کارشناسی ارشد, بسته آموزشی دکترا, بسته آموزشی ارشد, آزمون آزمایشی دکتری, آزمون آزمایشی دکترا, آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد, آزمون آزمایشی ارشد, بسته آموزشی کنکور دکتری, بسته آموزشی کنکور کارشناسی ارشد, بسته آموزشی کنکور دکترا, بسته آموزشی کنکور ارشد, آزمون آزمایشی کنکور دکتری, آزمون آزمایشی کنکور دکترا, آزمون آزمایشی کنکور کارشناسی ارشد, آزمون آزمایشی کنکور ارشد, بسته آموزشی آزمون دکتری, پی اچ دی, پی اچ دی تست, مستر تست, تست دکتری, تست دکترا, تست کارشناسی ارشد, تشت ارشد, بسته آموزشی آزمون کارشناسی ارشد, سنجش دانشگاهی , سنجش امیرکبیر , سنجش امیرکبیر, سازمان سنجش امیرکبیر, سنجش امیرکبیر , سنجش امیرکبیر , تحصیلات تکمیلی , آموزش دانشگاهی , آموزش مجازی , سنجش دانشگاهی, بسته آموزشی آزمون دکترا, بسته آموزشی آزمون ارشد, آزمون آزمایشی آزمون دکتری, آزمون آزمایشی آزمون دکترا, آزمون آزمایشی آزمون کارشناسی ارشد, آزمون آزمایشی آزمون ارشد, برنامه ریزی درسی, سنجش امیرکبیر, منابع آزمون کارشناسی ارشد, بسته های آموزشی, برگزاری آزمون های مرحله ای کارشناسی ارشد, مشاوره سنجش راه کار, کنکور کارشناسی ارشد, کنکور دکترا, مشاوره تحصیلی رایگان, سنجش امیرکبیر, پرتال سنجش امیرکبیر, سایت سنجش امیرکبیر, سایت سنجش امیرکبیر, سایت سنجش امیرکبیر, موسسه سنجش امیرکبیر, موسسه سنجش امیرکبیر, موسسه سنجش امیرکبیر, سنجش امیرکبیر مشهد, سنجش امیرکبیر مشهد, سنجش امیرکبیر دکترا, پرتال, موسسه, مشاوره, سایت سنجش امیرکبیر, سنجش امیرکبیر, کارشناسی ارشد, سنجش امیرکبیر, sanjesh takmili, موسسه آموزش عالی آزاد سنجش امیرکبیر, موسسه آموزش عالی آزاد سنجش امیرکبیر, موسسه آموزش عالی آزاد سنجش امیرکبیر, سی دی آموزشی سنجش امیرکبیر, سی دی آموزشی سنجش امیرکبیر, رتبه یک, دکتری, کاردانی به کارشناسی, دکتری, کارشناسی ارشد, منابع کارشناسی ارشد معماری, سامانه سنجش امیرکبیر, سامانه سنجش امیرکبیر, سامانه سنجش امیرکبیر, آزمون اینترنتی سنجش امیرکبیر, آزمون اینترنتی سنجش امیرکبیر, مشاوره کلاس های حضوری. آزمون های آزمایشی در مقاطع کاردانی به کارشناسی ,کارشناسی ارشد و دکتری در ایران, سازمان سنجش آموزش کشور, سازمان سنجش امیرکبیر, بسته های آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکترا, Package , exams, PhD , MSc Entrance Test, PhD , DVM test , sangesh , test master , senior test , test, doctor ,doktora, doktora.ir, sanjesh, sanjesh.net, sanjesh.ir, sanjesh.org, sanjesh.biz, sanjesh.info, sangesh takmili, sangeshtakmili, sangesh-takmili, sangeshetakmili, sangesh e takmili, sangeshtakmili.ir, sangeshetakmili.ir, sangeshetakmili.com, sangeshtakmili.com, sangeshtakmili.org, sangeshetakmili.org, doctoral exam , test master , senior test , depending on training , learning , exams, materials , supplies , test booklet Leaflets, exam , exams, course handouts , quizzes, tests , exams , PhD , MS , MA , package guarantee , warranty packages, MA, Ph.D. package guarantee , warranty packages, PhD , passing the exam , passing the PhD admission on doctorate , Master's passing , passing MSc entrance exams , free exam , exam master, doctoral exams , exam resources, PhD , MSc exam resources , Mna exams, doctoral , master's exam materials , exam training package , packages, Ph.D. , the packaging MA, Ph.D. packages , senior packages , sanjesh takmili.ir , sanjesh takmili , sanjesh-takmili , sanjesh-takmili.ir, sanjeshtakmili , sanjeshtakmili.ir , sanjesh takmili.com , sanjesh takmili.org , sanjesh takmili.net , sanjesh-takmili.org , sanjesh-takmili.net , sanjesh-takmili.com , sanjeshtakmili.org , sanjeshtakmili.com , sanjeshtakmili.net , sanjesh takmili.biz , sanjesh takmili.info , sanjesh takmili.in , sanjesh-takmili.biz , sanjesh-takmili.info , sanjesh-takmili.in , sanjeshtakmili.biz , sanjeshtakmili.info , sanjeshtakmili.in , sanjesh , sanjesh.ir , sanjesh.in , sanjesh.biz , sanjesh.com , sanjesh.org , sanjesh.net , sanjesh.info , sanjeshamirkabir , sanjesh amirkabir , sanjesheamirkabir , sanjesh-amirkabir , sanjesh e amirkabir , sanjeshamirkabir.com , sanjesh amirkabir.com , sanjesheamirkabir.com , sanjesh-amirkabir.com , sanjesh e amirkabir.com , sanjeshamirkabir.org , sanjesh amirkabir.org , sanjesheamirkabir.org , sanjesh-amirkabir.org , sanjesh e amirkabir.org , sanjeshamirkabir.ir , sanjesh amirkabir.ir , sanjesheamirkabir.ir , sanjesh-amirkabir.ir , sanjesh e amirkabir.ir , sanjeshamirkabir.net , sanjesh amirkabir.net , sanjesheamirkabir.net , sanjesh-amirkabir.net , sanjesh e amirkabir.net , www.sanjesh takmili.ir , www.sanjesh takmili , www.sanjesh-takmili , www.sanjesh-takmili.ir , www.sanjeshtakmili , www.sanjeshtakmili.ir , www.sanjesh takmili.com , www.sanjesh takmili.org , www.sanjesh takmili.net , www.sanjesh-takmili.org , www.sanjesh-takmili.net , www.sanjesh-takmili.com , www.sanjeshtakmili.org , www.sanjeshtakmili.com , www.sanjeshtakmili.net , www.sanjesh takmili.biz , www.sanjesh takmili.info , www.sanjesh takmili.in , www.sanjesh-takmili.biz , www.sanjesh-takmili.info , www.sanjesh-takmili.in , www.sanjeshtakmili.biz , www.sanjeshtakmili.info , www.sanjeshtakmili.in , www.sanjesh , www.sanjesh.ir , www.sanjesh.in , www.sanjesh.biz , www.sanjesh.com , www.sanjesh.org , www.sanjesh.net , www.sanjesh.info , www.sanjeshamirkabir , www.sanjesh amirkabir , www.sanjesheamirkabir , www.sanjesh-amirkabir , www.sanjesh e amirkabir , www.sanjeshamirkabir.com , www.sanjesh amirkabir.com , www.sanjesheamirkabir.com , www.sanjesh-amirkabir.com , www.sanjesh e amirkabir.com , www.sanjeshamirkabir.org , www.sanjesh amirkabir.org , www.sanjesheamirkabir.org , www.sanjesh-amirkabir.org , www.sanjesh e amirkabir.org , www.sanjeshamirkabir.ir , www.sanjesh amirkabir.ir , www.sanjesheamirkabir.ir , www.sanjesh-amirkabir.ir , www.sanjesh e amirkabir.ir , www.sanjeshamirkabir.net , www.sanjesh amirkabir.net , www.sanjesheamirkabir.net , www.sanjesh-amirkabir.net , www.sanjesh e amirkabir.net , tahsilat takmili , tahsilat-takmili , tahsilatetakmili , tahsilat e takmili , sanjesh daneshgahi , sanjesh-daneshgahi , sanjeshedaneshgahi , sanjesh e daneshgahi , depending doctoral education , postgraduate training package , depending on doctoral education , training package , senior , graduate test pilot , test pilot , PhD , MSc test , test master , doctoral exam training package , training package Postgraduate entrance exam , exam training package PhD, senior exam training package , sk[a, sk[a hldv;fdv, sk[a j;ldgd, sk[a j;ldgd hldv;fdv, n;jvd, n;jvh, ;hvakhsd hvan, ;hvakhsd, hvan, ;k;,v, hcl,k, Hcl,k, lkhfu Hcl,k, lkhfu hcl,k, \d h] nd, \d h] nd jsj, lsjv, lsjv jsj, d, hk Hv, d, hk \d, shclhk sk[a, sk[a , nhka, lhihk, test exams, doctoral , doctoral exams, test , test exam master, chief test pilot exam , exam training package, Ph.D. , Ph.D., Ph.D. test Master testing, DVM , PhD, test , test master , master bath , master's exam training package , training package doctoral exam , exam training package, MS, PhD test test test test test doctoral, master test test test test test test senior, sanjesh, sanjesh takmili, sanjesh amirkabir, sanjeshtakmili, sanjeshamirkabir, sanjeshetakmili, sanjesheamirkabir

 

اخبار آزمون دکتری

 

فنی و مهندسی

آزمون مجموعه مهندسی مواد

بودجه بندی آزمون ارشد مهندسی مواد

                                        فهرست مطالب

 

درس

آزمون اول(25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول

معادلات دیفرانسیل

معرفی اعداد مختلط و اعمال روی آن ها، نواحی در صفحه مختلط تابع، حد، پیوستگی و مشتق، توابع تحلیلی و خواص آنها

ریاضیات مهندسی

تابع حد و پیوستگی – مشتق و کاربرد آن

ریاضی عمومی 1و2

کریستالوگرافی – نفوذ

خواص فیزیکی مواد

مبانی متالوژی مکانیکی

خواص مکانیکی مواد

قانون اول ترمودینامیک

شیمی فیزیک و ترمودینامیک

آزمون دوم(25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

معادلات دیفرانسیل

دنباله ها و سری های مختلط، انتگرالگیری از توابع مختلط

ریاضیات مهندسی

انتگرال و کاربرد آن – دنباله و سری – مختصات قطبی – اعداد مختلط – مقاطع مخروطی

ریاضی عمومی 1و2

نمودارهای تعادلی – نمودار آهن و کربن – نمودار های سه جزیی – جوانه زنی و رشد در جامدات

خواص فیزیکی مواد

تئوری نابجایی ها و مکانیزم های مقاوم شدن

خواص مکانیکی مواد

قانون دوم ترمودینامیک – گرمای تشکیل

شیمی فیزیک و ترمودینامیک

آزمون سوم(مجموع آزمون اول و دوم)

 

آزمون چهارم(25% سوم)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

 

زبان عمومی و تخصصی

تبدیلات لاپلاس

معادلات دیفرانسیل

حل عمومی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، مسائل اشتروم لیوویل، سری و انتگرال فوریه

ریاضیات مهندسی

توزیع های شناخته شده (برنولی ، دو جمله ای، فوق هندسی، پواسن، نمایی، دوجمله ای منفی، هندسی، نرمال)

آمار و احتمالات

جبر خطی – هندسه تحلیلی – خم و رویه در فضا – توابع برداری توابع چند منظوره

ریاضی عمومی 1و2

عملیات حرارتی – انجماد – دیاگرام های سه جزیی

خواص فیزیکی مواد

خزش

خواص مکانیکی مواد

تعادل فازی – رفتار گازها – واکنش های گاز

شیمی فیزیک و ترمودینامیک

آزمون پنجم(25% چهارم)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

سری ها و دستگاه های معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

روش جواب سازی برای حل معادلات موج، گرما، پتانسیل – حل مسائل ناهمگن، استفاده از تبدیلات لاپلاس و فوریه در حال مسائل

ریاضیات مهندسی

انتگرال چند گانه – میدان برداری

ریاضی عمومی 1و2

انواع استحاله های فازی – دیاگرام دو جزیی

خواص فیزیکی مواد

خستگی و شکست

خواص مکانیکی مواد

محلول ها – دیاگرام های فازی – توابع آماری و توابع کمکی

شیمی فیزیک و ترمودینامیک

آزمون ششم(مجموع آزمون چهارم و پنجم)

آزمون هفتم (جامع)                                              

آزمون هشتم (جامع)

 

 

 

آزمون مجموعه مهندسی معدن

آزمون مجموعه مهندسی معدن

 

آزمون مجموعه مهندسی مکانیک

 بودجه بندی آزمون ارشد مهندسی مکانیک

                                        فهرست مطالب

 

درس

آزمون اول(25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

تابع حد و پیوستگی – مشتق و کاربرد آن

ریاضی1و2

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول، معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

معادلات  دیفرانسیل

معرفی، اعداد مختلط و اعمال روی آن ها نواحی در صفحه مختلط، تابع – حد، پیوستگی و مشتق، توابع تحلیلی و خواص

ریاضیات مهندسی

قانون اول ترمودینامیک – قانون اول ترمودینامیک برای سیستم های بسته و جریان دار – فرآیند های برگشت پذیر – محاسبه تغییرات انرژی داخلی و آنتالپی

ترمودینامیک

مفاهیم – خواص سیالات – هیدرواستاتیک (نیروی وارد بر دریچه های سطح و غیر سطح – فشار در مانومترها و ... – نیروهای شناوری ، پایداری)

مکانیک سیالات

انواع انتقال حرارت و خواص، هدایت حرارتی، یک بعدی و پره ها – دو بعدی و سیستم متمرکز

انتقال حرارت

تجزیه نیرو به مؤلفه های آن در مختصات قائم دو بعدی و سه بعدی، برآیند نیروهای متقارب، برآیند نیروها به وسیله ی مؤلفه های آنها، تعادل نقطه مادی، گشتاور نیرو حول یک نقطه در مختصات دو بعدی و سه بعدی، تبدیل سیستم نیرو به یک نیرو گشتاور، تعادل اجسام صلب، تعادل جسم تحت سه نیرو قابها و خرپاها

استاتیک و مقاومت مصالح

دایره مور – شکست استاتیکی – شکست دینامیکی (خستگی)

طراحی اجزاء

سینماتیک ذره – سینتیک ذره – دینامیک سیستم ذرات – سینماتیک حرکت جسم صلب

دینامیک و ارتعاشات

درجه آزادی – مراکز آنی – تحلیل سرعت و شتاب – مکانیزم معادل – خط انتقال

دینامیک ماشین

تبدیلات لاپلاسی – دیاگرام های بلوکی – نمودار گذر سیگنال – قاعده ی میسون – مد سازی سیستم های مکانیکی، الکتریکی و هیدرولیکی و حرارتی

کنترل

آزمون دوم(25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

انتگرال و کاربرد آن – دنباله و سری – مختصات قطبی – اعداد مختلط – مقاطع مخروطی

ریاضی1و2

معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

معادلات  دیفرانسیل

دنباله ها و سری های مختلط، انتگرال گیری از توابع مختلط

ریاضیات مهندسی

فرآیند اختناق – درجه آزادی و قانون فازها – قانون دوم ترمودینامیک – موتور حرارتی – یخچال

ترمودینامیک

هیدرودینامیک غیر لزج – قوانین – جرم – فنتوم – انرژی مبادلات اویلر – (حرکت جسم با شتاب ثابت و حرکت زوایای جسم با سرعت زاویه ای ثابت)

مکانیک سیالات

انتقال حرارت همرفت

انتقال حرارت

مرکز سطح، قضیه گلدن پایوس، دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی، اصطکاک ممان اینرسی، کار مجازی

استاتیک و مقاومت مصالح

طراحی محور (شافت) – طراحی پیچ و پرچ – اتصالات جوشی

طراحی اجزاء

سینتیک حرکت جسم صلب در حرکت صفحه ای – سینتیک حرکت سه بعدی جسم صلب

دینامیک و ارتعاشات

انتقال حرکت به وسیله سیستم های چرخ دنده ای

دینامیک ماشین

پاسخ سیستم مرتبه اول به ورودی خاص – پاسخ سیستم مرتبه دوم به ورودی خاص – بررسی مشخصات پاسخ یک سیستم مرتبه دوم – تحلیل خطای ماندگار سیستم ها

کنترل

آزمون سوم(مجموع آزمون اول و دوم)

 

آزمون چهارم(25% سوم)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

 

زبان عمومی و تخصصی

جبر خطی – هندسه تحلیلی – خم و رویه در فضا – توابع برداری توابع چند منظوره

ریاضی1و2

حل عمومی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، مسائل اشتروم لیوویل، سری و انتگرال فوریه

معادلات  دیفرانسیل

حل عمومی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، مسائل اشترم لیوویل، سری و انتگرال فوریه

ریاضیات مهندسی

بیان قانون دوم ترمودینامیک – محاسبه تغییرات آنتروپی گازها – جامدات و مایعات – محاسبه کار در فرآیند جریان دار – قابلیت کاردهی و برگشت ناپذیری

ترمودینامیک

معادلات انرژی – آنالیز ابعادی – جریان پتانسیل – جریان در لوله ها

مکانیک سیالات

کنوکسیون آزاد مبدل های حرارتی

انتقال حرارت

تنش محوری (تنش محوری – تنش برشی میانگین – تنش تماسی یا آهیدگی – تنش بر روی سطوح مورب و اتصالات) کرنش و تغییر مکان محوری (کرنش مهندسی – کرنش واقعی – تغییر مکان محوری – قانون هوک – مسائل نامعین – تنش حرارتی) – پیچش (تنش برشی و زاویه دوران در مقاطع دایره ای و مقاطع جدار نازک باز و بسته – مسائل نامعین در پیچش – شفت های انتقال قدرت) – خمش (تنش خمشی – رابطه گشتاور خمشی و شعاع انحناء – خمش غیر متقارن – تنش در مقاطع تحت بار محوری با خروج از مرکز) – برش (تنش برشی – تنش برشی در مقاطع جدار نازک – مرکز برش)

استاتیک و مقاومت مصالح

روانسازی و یاتاقانهای لغزشی – برینگها و یاتاقانهای غلتشی – کلاچها – ترمزها – ارتباط دهنده ها

طراحی اجزاء

کلیات درس ارتعاشات و تعاریف – حرکت های هارمونیک و ترکیب آنها – ارتعاشات آزاد و سیستم های یک درجه آزادی

دینامیک و ارتعاشات

دینامیک حرکت و میزان سازی

دینامیک ماشین

پایداری سیستم های خطی – قواعد کلی ترسیم مکان بندی ریشه ها – تأثیر قطب و صفر بر نمودار مکان هندسی سیستم های دارای پایداری شروط و غیر مینیمم فاز – شرایط اندازه و فاز

کنترل

آزمون پنجم(25% چهارم)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

 

زبان عمومی و تخصصی

انتگرال چند گانه – میدان برداری

ریاضی1و2

سری ها و دستگاه های معادلات دیفرانسیل

معادلات  دیفرانسیل

روش جواب سازی برای حل معادلات موج، گرما، پتانسیل – حل مسائل ناهمگن، استفاده از تبدیلات لاپلاس و فوریه در حل مسائل

ریاضیات مهندسی

سیکل ها – روابط ترمودینامیکی – خواص حجمی سیالات – رطوبت و خواص ترمودینامیکی و برگشت ناپذیری

ترمودینامیک

هیدرودینامیک ناویراستوکس – لایه مرزی – جدایش

مکانیک سیالات

تشعشع

انتقال حرارت

تبدیل تنش (تعیین تنش نرمال و برش در صفحات ماربر یک نقطه – تنش های اصلی – جهات اصلی – دایره موهر – تبدیل کرنش) – تغییر مکان تیرها (روش انتگرال – روش سوپرپوزیشن – مسائل نامعین در تیرها) – روش انرژی (انرژی محوری – پیچشی و خمشی – تغییر مکان با استفاده از روش انرژی – قضیه کاستوگلیانو و تغییر مکان حلقه ها)

کمانش ستون ها (فرمول اولر)

استاتیک و مقاومت مصالح

چرخ دنده ها – چرخ دنده هلیکال – چرخ دنده حلزونی – چرخ دنده مخروطی

طراحی اجزاء

ارتعاشات اجباری سیستم های یک درجه آزادی تحت نیروهای هارمونیک – کاربردها – ارتعاشات آزاد و اجباری سیستم های دو درجه آزادی و nدرجه آزادی

دینامیک و ارتعاشات

بادامکها – تحلیل چرخ دنده ها

دینامیک ماشین

نمودار بود – پایداری نایکولیت – نمودار نیکولز – مشخصه سیستم ها در فضای فرکانس – چیرانسازها و کنترلر PDI

کنترل

آزمون ششم(مجموع آزمون چهارم و پنجم)

آزمون هفتم (جامع)                                              

آزمون هشتم (جامع)

 


 

 

 

 

 
 

آزمون مهندسی عمران - نقشه برداری

آزمون مهندسی عمران - نقشه برداری

 

آزمون مدیریت در سوانح طبیعی

 

بودجه بندی آزمون ارشد مدیریت در سوانح طبیعی

                                        فهرست مطالب

 

درس

آزمون اول(25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

تابع حد و پیوستگی – مشتق و کاربرد آن

ریاضی عمومی 1و2

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول

معادلات دیفرانسیل

قضایای آنالیز ترکیبی – احتمالات مقدماتی – متغیر تصادفی

آمار و احتمالات

تنش و کرنش – قانون هوک – محاسبه تغییر شکل های محوری در سازه های معین – تعیین عکس العمل های مجهول در سازه های نامعین محوری – مسایل نامعین استاتیکی از لحاظ محوری – روابط همسازی – ضریب پوآسن – حالت تنش مسطح و کرنش مسطح – مدول حجمی – تنش و کرنش برشی – آنالیز تنش و کرنش – دایره موهر برای تنش و کرنش – تنش های اصلی و محوری اصلی – دایره موهر سه بعدی – کرنش های اصلی

مقاومت مصالح

تعیین پایداری سازه ها – معین و نامعین – تعیین درجه نامعین – خرپاهای دوبعدی و سه بعدی – تیرها – قاب های دو بعدی و سه بعدی – شبکه ها – تحلیل تیرها و رسم دیاگرام برش و لنگر خمشی و نیروی محوری در آنها – تعیین عکس العمل و تحلیل قاب های معین – تحلیل خرپاهای معین

تحلیل سازه(1)

بارندگي – روان آب

هیدرولوژی

مفاهیم و خواص سیالات  ، لزجت سیالات نیوتنی وغیر نیوتنی،قانون لزجت نیوتن،لزجت سینماتیک ،حرکت یک صفحه روی سیال، حرکت یک صفحه بین دو سیال،سطح شیبدار،خواص سیالات،کشش سطحی و خاصیت مویینگی

هیدرولیک

تئوری های مدیریت و سازمان: وظایف مدیر – مهارت های مدیر – نقش های مدیر – سطوح مدیریتی – تکامل اندیشه های مدیریت: قبل از کلاسیک – کلاسیک – نئوکلاسیک – کمی – مدرن

مبانی سازمان و مدیریت

آزمون دوم(25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

انتگرال و کاربرد آن – دنباله و سری – مختصات قطبی – اعداد مختلط – مقاطع مخروطی

ریاضی عمومی 1و2

معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

معادلات دیفرانسیل

توزیع های احتمال – امید ریاضی – توابع مولد گشتاور – رگرسیون

آمار و احتمالات

خمش خالص – کرنش های خمش و تنش های خمشی – خمش عضوهایی که از چند ماده ساخته شده – بارگذاری خارج از مرکز – هسته مقطع – خمش خالص در صفحاتی که صفحه تقارن مقطع نیستند – بارگذاری عرض

مقاومت مصالح

محاسبه تغییر شکل ارتجاعی سازه ها شامل روش لنگر سطح – روش تیر مزدوج – مقدمه ای بر روش های انرژی – انرژی موقتی شامل انرژی کرنش برای نیروی محوری – لنگر خمشی – نیروی برش – لنگر پیچشی – بارگذاری برخورده – روش مستقیم انرژی

تحلیل سازه(1)

برآورد رواناب ، هيدروگراف

هیدرولوژی

استاتیک سیالات ، سیال ساکن،فشار،مانومتر،محاسبه نیروی وارد رسطوح تخت و مورب،مرکز فشار،نیروی هیدروستاتیکی عمودی وارد به طرح افقی و عمودی،اجسام غوطه ور و شناور،حرکت با شتاب خطی و یکنواخت، حرکت چرخشی

سینماتیک سیالات، میدان سرعت،جریان های یک دو وسه بعدی،خط جریان ،شتاب ذره جریان ،جریان یکنواخت و غیر یکنواخت ،جریان ارام ومتلاطم،جریانات پایدارو ناپایدار،جریان چرخشی و غیر چرخشی،دبی جریان،معادلات پیوستگی ،معادله اویلر ، معادله برنولی ، معادله مومنتم

،توان، انالیرز ابعادی و تشابه، اصل همگنی ابعادی،ابعاد اصلی،ابعاد تشابه هیدرولیکی،تشابه دینامیکی،آنالیز ابعادی گروه های بی بعد مهم در مکانیک سیالات

هیدرولیک

برنامه ریزی: تصمیم گیری – سیستم – خلاقیت – نوآوری سازمانی دهی: متد سازمان – ساختار سازمان – عوامل تأثیر گذار بر ساختارها – رهبری – قدرت – ارتباط – کنترل – انگیزش

مبانی سازمان و مدیریت

آزمون سوم(مجموع آزمون اول و دوم)

 

آزمون چهارم(25% سوم)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

 

زبان عمومی و تخصصی

جبر خطی – هندسه تحلیلی – خم و رویه در فضا – توابع برداری توابع چند منظوره

ریاضی عمومی 1و2

تبدیلات لاپلاسی

معادلات دیفرانسیل

توزیع های شناخته شده (برنولی ، دو جمله ای، فوق هندسی، پواسن، نمایی، دوجمله ای منفی، هندسی، نرمال)

آمار و احتمالات

مخازن جدار نازک استوانه ای و کروی – پیچش شامل پیچش میله ای با سطح مقطع دایره ای – روابط تنش و کرنش در آنها و محاسبه زاویه پیچش این مقاطع – تحلیل مسائل نامعین استاتیکی از لحاظ پیچش – پیچش عضو هایی با مقطع مستطیل – پیچش لوله های جدار نازک

مقاومت مصالح

انرژی کرنشی – (تغییر شکل) انرژی تنش مکمل – قضایای اول و دوم کاستیگلیانو و تعیین نیروی مجهول در سازه های نامعین با استفاده از کار مجازی – قضیه بتی ماکسول – تحلیل سازه های نامعین با استفاده از کار مجازی

تحلیل سازه(1)

تبخير و تعرق ، هيدرومتري ، خصوصيات هيدروگراف ، حوزه آبريز

هیدرولوژی

جریان در لوله ها: جریان آرام و متلاطم،تغییرات فشار ، تغییرات تنش برشی ،  تغییرات سرعت در یک لوله ،  معادله پوازی ، معادله دارسی ویزباخ،قانون بقای انرژی در لوله ها،ضرایب تصحیح انرژی،سیستم های چند لوله ای،خط تراز هیدرولیکی و انرژی

هیدرولیک کانال های روباز:طبقه بندی انواع جریان در لوله ها؛

جریان پایا وناپایا؛جریان یکنواخت و غیر یکنواخت،ویژگی هندسی مقاطع جریان،توزیع سرعت و فشار در کانال،معادلت حاکم بر حرکت سیال در مجاری روباز

هیدرولیک

رفتار سازمان: یادگیری – ادراک – ارزش – نگرش – تعارض شخصیت – انواع – گروه – فرهنگ سازمانی – استرس – تغییر سازمانی – عدالت سازمانی

اصول مدیریت و تئوری سازمان

آزمون پنجم(25% چهارم)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

انتگرال چند گانه – میدان برداری

ریاضی عمومی 1و2

سری ها و دستگاه های معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

توزیع های نمونه ای – فاصله اطمینان آزمون فرضیه

آمار و احتمالات

تعیین تنش های برش در تیرها – جریان برش – تنش های برش در عضو های جدار نازک – برش عضو هایی که از چند ماده ساخته شده – خمش تیرهای نامتقارن در اثر برش عمودی و مرکز برش – تنش های حاصل از بارگذاری مرکب شامل اثرات برش خمش – پیچشی و محوری – پایداری ستون ها – تعیین بار بحرانی ستون ها با شرایط تکیه گاهی مختلف

مقاومت مصالح

روش شیب افت برای تحلیل سازه ها – درجه های آزادی در روش شیب افت – روش پخش لنگر – خط تاثیر در سازه های معین و نامعین شامل خرپاها – تیرها و قابها – سازه های متقارن و استفاده از تقارن دز سازه ها

تحلیل سازه(1)

هيدرولوژي آماري ، رسوب سنجي ، روند يابي سيل

هیدرولوژی

جریان یکنواخت در کانال های باز، معادله شزی معادله مانینگ،بهترین مقطع هیدرولیکی، تعیین ضریب زبری ،زبری معادل و روش های محاسبه ان

اصل انرژی در کانال های روباز، معادله انرژی ،انرژی مخصوص،جریان بحرانی،تحلیل جریان ناشی از برامدگی و تنگنای موضعی،جهش آبی،جریان های متغیر تدریجی، پروفیل های سطح آب،

 

هیدرولیک

مدیریت منابع انسانی: روش های تجزیه و تحلیل شغل – مشکلات تجزیه و تحلیل شغل – مراحل کارمند یابی – انواع ارزیابی

مبانی سازمان و مدیریت

آزمون ششم(مجموع آزمون چهارم و پنجم)

آزمون هفتم (جامع)                                              

آزمون هشتم (جامع)

 

 

 

 
مطالب بیشتر...
 


دانشگاه تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه اصفهان دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه تبریز دانشگاه ارومیه دانشگاه یزد دانشگاه امام خمینی قزوین


downloadpaper.ir University News Reference
www.unipaper.ir
Sanjesh E Takmili Amirkabir
 
بسته طلایی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد برای اولین بار در ایران بسته آموزشی نحوه نگارش مقالات علمی و ISI خودآموز صوتی تصویری زبان عمومی ارشد و دکتری basteh talaee movafaghiat dar azmoon phd

 

 

مرجع سوالات آزمون دکتری و کارشناسی ارشد

برای دانلود سوالات آزمون دکتری و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها به سایت مرجع سوالات آزمون دکتری و کارشناسی ارشد مراجعه نمایید و پس از عضویت در سایت و پرداخت مبلغ، سوالات را دانلود نمایید.

www.sanjeshEtakmili.ir

 

 

Page Rank